Pradžia Apie mus Naudojimosi taisyklės

Naudojimosi taisyklės

Vaikų laisvalaikio centro “Katinukas” taisyklės
I Bendroji dalis

1.    Vaikų laisvalaikio centro „Katinukas“ (toliau „laisvalaikio centras“) taisyklės privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi vaikų laisvalaikio centro paslaugomis. Pradėti naudotis žaidimų aikštelės paslaugomis leidžiama tik atidžiai susipažinus su Taisyklėmis. Vieno iš vaiko tėvų, kitų vaiko įstatyminių atstovų arba kitų pilnamečių asmenų, kurių priežiūroje yra vaikas (toliau – „už vaiką atsakingas asmuo") parašas patvirtina, kad šis asmuo yra susipažinęs su Taisyklėmis ir jose nustatytomis savo, savo vaiko arba jo priežiūroje esančio vaiko teisėmis, pareigomis ir atsakomybe.
2.    Už vaiką atsakingas asmuo pasirašo lankytojų registracijos žurnale, kartu nurodydamas vaiko vardą, pavardę, amžių.  Palikdamas vaiką Vaikų laisvalaikio centre, už jį atsakingas asmuo turi papildomai nurodyti savo kontaktinį telefono numerį. Atsiimant vaikus iš vaikų laisvalaikio centro taip pat būtina pasirašyti vaikų registracijos žurnale, patvirtinant vaiko atsiėmimo faktą. Už vaiką atsakingas asmuo garantuoja, kad registracijos žurnale pateikta informacija yra teisinga ir prisiima visą atsakomybę už klaidingos informacijos nurodymą.
3.    Lankytojams sumokėjus už vaikų laisvalaikio centro paslaugą, bet dėl savo kaltės ja nepasinaudojus, arba pasinaudojus nepilnai, sumokėti pinigai nėra grąžinami.
4.    Žaidimų aikštelė tinkama naudoti 3-12 metų amžiaus vaikams, kurių ūgis yra ne didesnis nei 140 cm, o svoris mažesnis nei 75 kg. Jaunesni nei 4 metų amžiaus vaikai privalo būti prižiūrimi suaugusiųjų.
5.    Žaidimų aikštele vienu metu gali naudotis iki 80-120 vaikų.
6.    Vaikų laisvalaikio centro darbuotojas gali atsisakyti priimti į Vaikų laisvalaikio centrą vaiką, kuris nuolat jo neklauso ar nedrausmingai elgiasi, gadina laisvalaikio centro „Katinukas“ inventorių, žaloja kitus patalpose esančius vaikus.
7.    Vaikų tėveliai ir kiti už vaiką atsakingi asmenys privalo įsitikinti, kad vaikai supranta, kaip teisingai naudotis žaidimų įranga. Jei vaikai nemoka ar nežino, kaip teisingai naudotis įranga, vaikų tėvai ar už vaiką atsakingi asmenys turi jiems parodyti teisingus įrangos naudojimo būdus, o negalint ar nežinant kaip tą padaryti, prašyti Vaikų laisvalaikio centro darbuotojų konsultacijos. Tai itin svarbu, norint žaisti saugiai.
8.    Griežtai draudžiama mašinėles ir kitus daiktus nešti į antrą žaidimų aikštelės aukštą, jomis čiuožti žemyn, mėtyti įvairius daiktus nuo čiuožyklų.
9.    Lazdos, strypai, peiliai, žirklės bei kiti panašaus pobūdžio daiktai žaidimų aikštelėje yra draudžiami.
10.   Į vaikų laisvalaikio centrą „Katinukas“ draudžiama atsinešti maistą ir gėrimus, kitus daiktus, kuriais gali būti padaryta žala vaikų laisvalaikio centre esantiems vaikams, inventoriui, centro darbuotojui ir kitiems tretiesiems asmenims.
11.   Į žaidimų zoną draudžiama neštis bet kokius maisto produktus ir gėrimus. Galima valgyti tik prie stalų.
12.   Vaikų laisvalaikio centro darbuotojas sauskelnių ar nešvarių drabužių vaikams nekeičia ir neteikia panašaus pobūdžio vaiko priežiūros paslaugų.
13.   Draudžiama naudotis žaidimų aikštele avint batus, dėvint striukes, paltus. Rekomenduojama mūvėti kojines arba švarią vidaus avalynę neslystančiu padu.
14.   Griežtai draudžiama žaisti gaudynes.
15.   Čiuožykloje draudžiama čiuožti žemyn galva, lipti priešpriešine kryptimi, užsibūti čiuožimo vamzdyje, stumdytis ar traukti kitą vaiką, esantį čiuožimo vamzdyje.
16.    Kamuoliukų baseine smagu ,,plaukioti", kai jame yra kamuoliukų, todėl prašome įspėti vaikučius, kad nemėtytų kamuoliukų už baseino ribų.
17.    Batute saugiausia šokinėti po vieną, tad batuto erdvėje geriausia, jei šokinėtų daugiausiai 4 vaikai.
18.    Draudžiama laipioti įrangos paviršiais, kurie neskirti laipiojimui.
19.    Suaugusiems draudžiama naudotis vaikams skirta žaidimų aikštelės įranga.
20.    Vaikams, sergantiems širdies, infekcinėmis ar protinės negalios ligomis naudotis vaikų žaidimų aikštelės įranga draudžiama.
21.    Apsauginis tinklas ir tinklo laikikliai gali būti naudojami tik saugumo funkcijai atlikti. Lipimas tinklu ar tinklo tampymas yra draudžiami.
22.    Draudžiama stuksenti, mėtyti daiktus, važinėti mašinėlėmis į stiklo duris ir sienas. Taip pat draudžiama kitais būdais pažeisti stiklo vientisumą.
23.    Nepažeisti žaidimams skirtos įrangos ją ardant.
24.    Įtariant ar pastebėjus elektros įtampą ir jos svyravimus, neliesti įrangos laidų ir nedelsiant informuoti vaikų laisvalaikio centro administraciją.
25.    Į vaikų laisvalaikio centrą nesivesti gyvūnų.
26.    Žaidžiančių vaikų tėvai yra atsakingi už šių taisyklių laikymąsi, bei prisiima atsakomybę šias taisykles pažeidus. Vaikams sugadinus įrangą ir/ ar pažeidus šias taisykles, vaikų tėvai ar kiti vaikus lydintys asmenys privalo kompensuoti žaidimų įrangos ir kitas patirtas išlaidas, susijusias su pažeidimo pasekmėmis.
27.    Pasiliekame teisę nuolat taisyklių nesilaikančius, kitus vaikus skriaudžiančius vaikus sudrausminti arba atsisakyti priimti į kambarį.
28.    Už paliktus, prarastus daiktus Vaikų laisvalaikio centras „Katinukas“ ir jo administracija neatsako. Vertingus daiktus prašome laikyti prie savęs. Už klientų paliktus asmeninius daiktus neatsakome, tačiau, jei juos randame, dedame į „radinių“ dėžutę ir saugome apie 1 savaitę. Taigi, jei kažką palikote, galite užsukti atsiimti. Jei daiktas yra vienkartinis, jo nesaugome.

II Šventės

 1.   Už vaikų elgesį, priežiūrą vaikų laisvalaikio centre "Katinukas' šventės metu yra atsakingi vaikų tėveliai ar kiti vaiką atlydėję pilnamečiai asmenys ir šventės organizatoriai.
2.    Užsakius šventę viename iš švenčių kambarių, šventės dalyvių skaičius gali būti iki 30 asmenų, o užsisakius privačią šventę- 80-120 asmenų. Didesnį skaičių žmonių privaloma suderinti su mumis rezervacijos metu.
3.    Šventę leidžiama prasitęsti, tačiau tik tuo atveju, jei kambarys po Jūsų yra laisvas.
4.    Atsiskaitymas kambaryje galimas tik grynais. Už privačias šventes galima atsiskaityti ir iš anksto pavedimu, jeigu Jums taip patogiau. Avansinį mokestį turime gauti likus dviem savaitėms iki šventės pradžios (jei nesusitarta kitaip).
5.    Mes tikime, kad Jūs esate atsakingi žmonės ir vieni kitus gerbsime, todėl prašome saugoti mūsų inventorių ir jame esančią įrangą, daiktus naudoti pagal jų paskirtį, įspėti šventės dalyvius apie tai. Tėvai ar kiti vaiką atlydėję pilnamečiai asmenys privalo jiems paaiškinti/parodyti, kaip tinkamai naudotis žaidimų įranga. Ypatingai tai svarbu, kalbant apie mažus vaikus. Visi norime, kad vaikai žaistų saugiai. Kilus klausimams, klauskite administratorės. Už šventės ar apsilankymo metu tyčia, dėl neatsargumo, taisyklių nesilaikymo sugadintus kambario daiktus, inventorių, įrangą finansinė atsakomybė tenka šventės užsakovui.
6.    Vaikų laisvalaikio centre turime didelį pasirinkimą personažų su įvairiomis programomis. Kitos programos kambaryje leidžiamos, tačiau tik suderinus tai su mumis iš anksto ir gavus administracijos leidimą. Yra programų, kurios mūsų kambaryje negalimos, dėl techninių dalykų.
7.    Labai vertiname švarą, todėl kambaryje vaikštome be lauko avalynės (rekomenduojame turėti storesnes kojines suaugusiems, vidaus avalynę neslystančiu padu vaikams ).
8.    Maistą švenčių metu leidžiame atsinešti savo arba galite jį užsisakyti iš mūsų siūlomo ar Jūsų mėgstamo maisto tiekėjo. Valgyti ir gerti galima tik prie stalų dėl švaros ir užspringimo prevencijos. Alkoholis Vaikų ir laisvalaikio centre „ Katinukas“ nėra leidžiamas.
9.    Visi, švenčiantys gimtadienį ar kitą šventę vaikų laisvalaikio centre „Katinukas“, privalo laikytis rezervuoto šventės kambaryje laiko. Atvykti į Vaikų laisvalaikio centrą galima likus 10 min. iki šventės pradžios. Švenčių kambarį po šventės prašome atlaisvinti sutartu laiku. Vėluojant atlaisvinti patalpas, kambario administratorius turi teisę taikyti papildomą mokestį už pratęstą laiką (10 Eur /30 min). Jei planuojate šventei naudoti daug dekoracijų, įvertinkite tai, kad joms paruošti, Jums gali prireikti papildomo laiko. Jį būtina numatyti iki šventės pradžios.
10.    Vaikų laisvalaikio centre „Katinukas“ leidžiama naudoti torto fejerverką, kuris dega kaip didelė šalta ugnelė. Konfeti, pinatas ir muilo burbulus naudoti draudžiama.
11.    Prieš pradedant naudotis vaikų laisvalaikio centru, būtina susipažinti su kambario taisyklėmis ir pasirašyti lankytojų registracijos žurnale. Savo parašu patvirtinate, kad su Vaikų laisvalaikio centro „Katinukas“ taisyklėmis susipažinote, jos Jums yra suprantamos ir Jūs su jomis sutinkate. Taisyklių nežinojimas neatleidžia Jūsų ar šventės organizatoriaus svečių nuo atsakomybės. Vaikų laisvalaikio centro „Katinukas“ taisykles galima rasti prie Vaikų laisvalaikio centras „Katinukas“ registratūros ir tėveliams skirtoje poilsio zonoje, taip pat www.katinukas.lt tinklalapyje.
12.    Šventės užsakymo/atšaukimo/nukėlimo sąlygos:
Užsakant šventę yra imamas avansinis mokestis, kuris nėra grąžinamas visais atvejais, jei šventę atšaukiate Jūs. Likęs šventės organizavimo mokestis mokamas po šventės, prieš išeinant, išlydėjus paskutinį svečią. Avansinis mokestis šventės atšaukimo atveju yra negrąžinamas, į kitas paslaugas nekeičiamas. Jubiliatui (-ei) susirgus ir apie ligą įspėjus mus ne vėliau nei 48 val. iki šventės pradžios, taip pat pateikus gydytojo pažymą, patvirtinančią ligą, leidžiame vieną kartą nukelti šventės datą. Nukėlimas leidžiamas iki 4 savaičių laikotarpiui. Šventės nukėlimas leidžiamas tik ligos atveju.