Pradžia Apie mus Naudojimosi taisyklės

Naudojimosi taisyklės

Vaikų laisvalaikio centro “Katinukas” taisyklės
I Bendroji dalis

1.    Vaikų laisvalaikio centro „Katinukas" (toliau „laisvalaikio centras") taisyklės privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi laisvalaikio centro paslaugomis. Pradėti naudotis laisvalaikio centro paslaugomis leidžiama tik atidžiai susipažinus su Taisyklėmis. Vieno iš vaiko tėvų, kitų vaiko įstatyminių atstovų arba kitų pilnamečių asmenų, kurių priežiūroje yra vaikas (toliau – „už vaiką atsakingas asmuo") parašas patvirtina, kad šis asmuo yra susipažinęs su Taisyklėmis ir jose nustatytomis savo, savo vaiko arba jo priežiūroje esančio vaiko teisėmis, pareigomis ir atsakomybe.
2.    Už vaiką atsakingas asmuo pasirašo lankytojų registracijos žurnale, nurodydamas vaiko vardą, pavardę, amžių. Palikdamas vaiką Vaikų laisvalaikio centre, už jį atsakingas asmuo turi papildomai nurodyti savo kontaktinį telefono numerį. Atsiimant vaikus iš vaikų laisvalaikio centro taip pat būtina pasirašyti vaikų registracijos žurnale, patvirtinant vaiko atsiėmimo faktą. Už vaiką atsakingas asmuo garantuoja, kad registracijos žurnale pateikta informacija yra teisinga ir prisiima visą atsakomybę už klaidingos informacijos pateikimą.
3.    Lankytojams sumokėjus už vaikų laisvalaikio centro paslaugą, bet dėl savo kaltės ja nepasinaudojus, arba pasinaudojus nepilnai, sumokėti pinigai nėra grąžinami.
4.    Vaikų žaidimų aikštelė tinkama naudoti 3-12 metų amžiaus vaikams, kurių ūgis yra ne didesnis nei 140 cm, o svoris mažesnis nei 75 kg. Jaunesni nei 4 metų amžiaus vaikai privalo būti prižiūrimi suaugusiųjų.
5.    Žaidimų aikštele vienu metu gali naudotis iki 80-120 vaikų.
6.    Vaikų laisvalaikio centro darbuotojas gali atsisakyti priimti į Vaikų laisvalaikio centrą "Katinukas" vaiką, kuris nuolat jo neklauso ar nedrausmingai elgiasi, gadina laisvalaikio centro inventorių, žaloja kitus patalpose esančius vaikus.
7.    Vaikų tėveliai ir kiti už vaiką atsakingi asmenys privalo įsitikinti, kad vaikai supranta, kaip teisingai naudotis žaidimų įranga. Jei vaikai nemoka ar nežino, kaip teisingai naudotis įranga, vaikų tėvai ar už vaiką atsakingi asmenys turi jiems parodyti teisingus įrangos naudojimo būdus, o negalint ar nežinant kaip tą padaryti, prašyti Vaikų laisvalaikio centro darbuotojų konsultacijos. Tai itin svarbu, norint žaisti saugiai.
8.    Griežtai draudžiama mašinėles ir kitus daiktus nešti į antrą žaidimų aikštelės aukštą, jomis čiuožti žemyn, mėtyti įvairius daiktus nuo čiuožyklų.
9.    Lazdos, strypai, peiliai, žirklės bei kiti panašaus pobūdžio daiktai žaidimų aikštelėje yra draudžiami.
10.   Į Vaikų laisvalaikio centrą „Katinukas“ draudžiama atsinešti maistą ir gėrimus, kitus daiktus, kuriais gali būti padaryta žala laisvalaikio centre esantiems vaikams, inventoriui, centro darbuotojui ir kitiems tretiesiems asmenims.
11.   Į žaidimų zoną draudžiama neštis bet kokius maisto produktus ir gėrimus. Galima valgyti tik prie stalų.
12.   Vaikų laisvalaikio centro darbuotojas sauskelnių ar nešvarių drabužių vaikams nekeičia ir neteikia panašaus pobūdžio vaiko priežiūros paslaugų.
13.   Draudžiama naudotis vaikų žaidimų aikštele avint batus, dėvint striukes, paltus. Rekomenduojama mūvėti kojines arba švarią vidaus avalynę neslystančiu padu.
14.   Griežtai draudžiama žaisti gaudynes.
15.   Čiuožykloje draudžiama čiuožti žemyn galva, lipti priešpriešine kryptimi, užsibūti čiuožimo vamzdyje, stumdytis ar traukti kitą vaiką, esantį čiuožimo vamzdyje.
16.    Kamuoliukų baseine smagu ,,plaukioti", kai jame yra kamuoliukų, todėl prašome įspėti vaikučius, kad nemėtytų kamuoliukų už baseino ribų.
17.    Ant batutų saugiausia šokinėti po vieną, tad batutų erdvėje geriausia, jei šokinėtų daugiausia 4 vaikai.
18.    Draudžiama laipioti įrangos paviršiais, kurie neskirti laipiojimui.
19.    Suaugusiems draudžiama naudotis vaikams skirta žaidimų aikštelės įranga.
20.    Apsauginis tinklas ir tinklo laikikliai gali būti naudojami tik saugumo funkcijai atlikti. Lipimas tinklu ar tinklo tampymas yra draudžiami.
21.    Draudžiama stuksenti, mėtyti daiktus, važinėti mašinėlėmis į stiklo duris ir sienas. Taip pat draudžiama kitais būdais pažeisti stiklo vientisumą.
22.   Nepažeisti žaidimams skirtos įrangos ją ardant.
23.    Įtariant ar pastebėjus elektros įtampą ir jos svyravimus, neliesti įrangos laidų ir nedelsiant informuoti vaikų laisvalaikio centro administraciją.
24.    Į laisvalaikio centrą nesivesti gyvūnų.
25.    Už vaikus atsakingi asmenys yra atsakingi už šių taisyklių laikymąsi, bei prisiima atsakomybę šias taisykles pažeidus. Vaikams sugadinus įrangą ir/ ar pažeidus šias taisykles, už vaiką atsakingi asmenys privalo kompensuoti žaidimų įrangos ir kitas patirtas išlaidas, susijusias su pažeidimo pasekmėmis.
26.    Pasiliekame teisę nuolat taisyklių nesilaikančius, kitus vaikus skriaudžiančius vaikus sudrausminti arba atsisakyti priimti į kambarį.
27.    Už paliktus, prarastus daiktus Vaikų laisvalaikio centras „Katinukas" ir jo administracija neatsako. Vertingus daiktus prašome laikyti prie savęs. Už klientų paliktus asmeninius daiktus neatsakome, tačiau, jei juos randame, dedame į „radinių" dėžutę ir saugome apie 1 savaitę. Taigi, jei kažką palikote, galite užsukti atsiimti. Jei daiktas yra vienkartinis, jo nesaugome.

II Šventės

1.    Už šventės dalyvių elgesį, vaikų priežiūrą, Vaikų laisvalaikio centro "Katinukas" taisyklių laikymąsi šventės metu yra atsakingas šventės Užsakovas.
2.    Užsakius šventę viename iš švenčių kambarių, šventės dalyvių skaičius gali būti iki 30 asmenų, o užsisakius privačią šventę- iki 80-120 asmenų. Didesnį skaičių žmonių privaloma suderinti su Vaikų laisvalaikio centro "Katinukas" administracija rezervacijos metu.
3.    Visi, švenčiantys gimtadienį ar kitą šventę Vaikų laisvalaikio centre „Katinukas", turi laikytis rezervuoto šventei patalpose laiko. Atvykti į Vaikų laisvalaikio centrą galima likus 10 min. iki šventės pradžios. Pradėti ruoštis šventei išsinuomotose patalpose galima likus 10 min. iki šventės pradžios, jei šventės vieta yra laisva ir paruošta naudojimui. Jeigu planuojate šventei naudoti dekoracijas, įvertinkite šventės vietos puošimo prieš šventės pradžią ir šventės vietos sutvarkymo pasibaigus šventei laiko sąnaudas. Pradėti tvarkytis šventės vietą rekomenduojama likus ne mažiau nei 15 min. iki šventės pabaigos. Vėluojant atlaisvinti patalpas Vaikų laisvalaikio centro "Katinukas" administratorius turi teisę taikyti papildomą mokestį už pratęstą laiką pagal galiojantį kaininką, jei šventės vieta nėra rezervuota kitai šventei, arba taikyti baudą, jei šventės vieta yra rezervuota kitai šventei.
4.    Šventės trukmę rezervuotose patalpose leidžiama prasitęsti prieš šventę ar šventės metu, jei šventės vieta po Jūsų yra laisva.
5.    Atsiskaitymas už paslaugas ir prekes Vaikų laisvalaikio centre galimas tik grynais pinigais. Už patalpų nuomą šventėms galima atsiskaityti ir iš anksto atlikus pavedimą į UAB „Celinda” atsiskaitomąją sąskaitą LT52 7300 0101 5767 9022 (AB Swedbank), tačiau pavedimą turime gauti ne vėliau, kaip iki šventės pradžios.
6.    Mes tikime, kad Jūs esate atsakingi žmonės ir vieni kitus gerbsime, todėl prašome saugoti mūsų inventorių ir jame esančią įrangą, daiktus naudoti pagal jų paskirtį, įspėti šventės dalyvius apie tai. Už vaikus atsakingi asmenys turi vaikams paaiškinti/parodyti, kaip tinkamai naudotis žaidimų įranga. Ypatingai tai svarbu mažiems vaikams. Visi norime, kad vaikai žaistų saugiai. Kilus klausimams, kreipkitės į Vaikų laisvalaikio centro "Katinukas" administratorių. 
7.    Maistą švenčių metu leidžiame atsinešti savo arba galite jį užsakyti iš mūsų siūlomo ar Jūsų mėgstamo maisto tiekėjo. Valgyti ir gerti galima tik prie stalų dėl švaros ir užspringimo prevencijos žaidžiant. Alkoholis Vaikų ir laisvalaikio centre „ Katinukas" nėra leidžiamas.
8.    Bet kokius veiksmus, susijusius su paslaugų ar prekių užsakymu iš trečiųjų asmenų į Vaikų laisvalaikio centrą suderinti su Vaikų laisvalaikio centro „Katinukas“ administracija.
9.    Vaikų laisvalaikio centre "Katinukas" draudžiama naudoti torto fejerverką, kuris dega kaip didelė šalta ugnelė, konfeti, pinatas ir muilo burbulus.
10.  Labai vertiname švarą, todėl laisvalaikio centre vaikštome be lauko avalynės (rekomenduojame turėti storesnes kojines suaugusiems, vidaus avalynę neslystančiu padu vaikams).
11.  Šventės užsakymo, atšaukimo, nukėlimo sąlygos:
Užsakant patalpas šventei yra imamas avansinis mokestis, kuris nėra grąžinamas visais atvejais, jei šventę atšaukia šventės Užsakovas. Likusį šventės vietos nuomos mokestį turime gauti prieš pat šventės pradžią. Avansinis mokestis šventės atšaukimo atveju yra negrąžinamas, į kitas paslaugas nekeičiamas. Jubiliatui (-ei) susirgus ir apie ligą įspėjus mus ne vėliau nei 48 val. iki šventės pradžios, taip pat pateikus medicinos įstaigos išduotą ligą patvirtinančią pažymą, leidžiame vieną kartą nukelti šventės datą. Nukėlimas leidžiamas iki 4 savaičių laikotarpiui. Šventės nukėlimas leidžiamas tik ligos atveju.